Svi mi koji se praktično ili teoretski bavimo pravom stalno se susrećemo s problemom kako se snaći u moru zakona i informacija, kako se u datom trenutku sjetiti gdje se nalazi traženi podatak, rješidba ili članak.

MI VAM NUDIMO RJEŠENJE TOG PROBLEMA!

Na lak i brz način vam dostavljamo sistematizi- ran prikaz objavljene sudske prakse i doktrine u RH, a sve vezano za konkretan pravni problem kojim se bavite.

INTELLECTIO IURIS

je baza pravnih podataka koja sadrži cca 90500 sudskih odluka, mišljenja nadležnih tijela i popis autorskih članaka
Oslonite se na brze i vjerodostojne informacije i budite korak ispred drugih

BUDITE UVIJEK
KORAK ISPRED DRUGIH


UVIDITE PREDNOST PRAVNE INFORMATIKE


NAZOVITE NAS:

Tel:  01/4819 352 ( pon - čet, 13-16 h )
Fax: 01/4819-350
Kontakt osoba: dipl.iur. Veličan Ira

Pogledajte primjer pretrage.

Glavne prednosti:

  1. pretraživanje na osnovu uobičajenih pravnih termina i podnaslova zakonskih članaka
  2. označene rješidbe koje autori članaka nalaze istim, suprotnim i upitnim
  3. ključne riječi specifično određene za svaki podatak u bazi
  4. pretraživanje i po tekstu
  5. specijalizirani pretraživač - Booleovi operatori (mogućnost sužavanja rezultata i boljeg određivanja upita)
  6. sudska praksa svih sudova u Republici Hrvatskoj (Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Upravni sud RH, županijski, općinski, trgovački i prekršajni sudovi)
  7. mišljenja ministarstava i drugih nadležnih tijela
  8. popis autorskih članaka
  9. pregled informacija kroz većinu pravnih publikacija u Hrvatskoj

 Pravo na nepristrani sud iz čl.29. st.1. Ustava RH

Kratki tekst odluke:

"Sudjelovanje istog suca u radu izvanraspravnog vijeća, koje je okrivljeniku odredilo produljenje pritvora, kompromitira njegovu nepristranost u objektivnom smislu i čini ga nepodobnim za odlučivanje unutar raspravnog vijeća koje odlučuje u glavnoj stvari u istom predmetu. "

više

 

Izvor:

Ustavni sud Republike Hrvatske U-III-41640/09 29.04.2010.

 

Ključne riječi:

ustavna tužba, temelji ustavne tužbe, pravo na pravično suđenje, pravo na pošteno suđenje, pravo na suđenje od strane nepristranog i neovisnog suda, pravo na nepristrani sud, rad u izvanraspravnom vijeću, donošenje odluke o produljenju pritvora, otklon suca, izuzeće suca,

 

Grana prava:

ustavna prava, ljudska prava, temeljne slobode,

 

Napomena:

rješidba, Inf Novi 2010/5869-5870 Rodin "Pravo na nepristrani sud u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske" str.1.,

 

Opaska:

u presudi se Ustavni sud poziva na presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Mežnarić protiv Hrvatske od 15.07.2005. vezanu uz čl.6. st.1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,